Verhuur

Wij doen met onze collectie heel veel projecten:

U kunt ook een project worden!

Wij zijn echter geen standaard verhuurbedrijf, maar het atelier, de kostuums, de materialen en de mensen kunnen wel ingehuurd worden.

Van maskers tot gekke schoenen

Van engelenvleugels tot hippie outfits.
Van disco outfits tot bloemetjesjurken
Van galajurk tot petticoat
Van delftsblauw (100 personen) theeservies tot bloemetjes thee servies (200 personen)
& much more!
Inflatable SUP (Stand up Paddling Board)

Wij kunnen je van top tot teen stylen!
Wij kunnen ook alle bezoekers van een feestje stylen

Bezoek hier het fotoalbum met diverse kostuums op facebook
Wij maken ook kostuums/of kostuumonderdelen in opdracht in het atelier.

Huurprijzen kunnen enorm verschillen, afhankelijk van kwetsbaarheid en kwaliteit! Van 15 euro tot wel 150!
Borg is de verdubbeling van het huurbedrag.

Maak een afspraak om langs te komen.

Een stylingsessie is 10 tot 15 euro per persoon. Ik neem dan de tijd voor je en je krijgt een foto mee van het eindresultaat.
Dit bedrag zal van de eventuele kostuumhuur afgetrokken worden

Algemene voorwaarden bij photoshoots  en verhuur

 • De reguliere huurprijs geldt voor een periode van maximaal 2 werkdagen tenzij anders overeengekomen.
 • De huur dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, contant of per bank
 • Bij reserveringen van Fun Photoshoots en kostuumhuur vragen wij een vooruitbetaling van het huurbedrag.
 • Bij afzeggen van een reservering drie dagen van te voren wordt er 25 procent van het totaalbedrag in rekening gebracht.
 • Bij afzeggen 24 uur van te voren wordt er 50 procent van het verhuurbedrag in rekening gebracht.
 • Bij verhuur dient de huurder zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren.
 • De tarieven zijn inclusief basis reinigingskosten en inclusief BTW.
 • De huurder is gedurende de gehele huurtermijn – d.w.z. tot het moment van terugkomst van het gehuurde bij Something Extra – volledig aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van het gehuurde.
 • De huurder is gehouden het gehuurde binnen de afgesproken termijn bij Something Extra of het afgesproken adres te doen terug bezorgen. Bij beschadiging c.q. vermissing van het gehuurde worden – zulks ter beoordeling van Something Extra- reparatiekosten c.q. vervangingskosten in rekening gebracht. Vervangingskosten op basis van de nieuwwaarde.
 • Het is niet toegestaan het gehuurde door te verhuren c.q. door te lenen aan derden.
  Tenzij hierboven anders beschreven, geldt hetgeen in het Burgerlijk Wetboek en andere regels t.a.v. de huurovereenkomst is geregeld.
 • Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Bevoegd is bij uitsluiting de rechtbank te Amsterdam. Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 maart 2016.