home

Algemene voorwaarden

Fun Photoshoot:
Alle rechten van de foto's blijven bij Something Extra
Something Extra kan de foto's gebruiken voor publicaties.

Kostuumverhuur
De reguliere huurprijs geldt voor een periode van maximaal 2 werkdagen tenzij anders overeengekomen.
De huur dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, contant of per bank
Bij reserveringen van Fun Photoshoots en kostuumhuur vragen wij een vooruitbetaling van het huurbedrag.
Bij afzeggen van een reservering drie dagen van te voren wordt er 25 procent van het totaalbedrag in rekening gebracht.
Bij afzeggen 24 uur van te voren wordt er 50 procent van het verhuurbedrag in rekening gebracht.
Bij verhuur dient de huurder zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren.
Het minimum huurbedrag bedraagt € 5,00.
De tarieven zijn inclusief reinigingskosten en inclusief BTW.

De huurder is gedurende de gehele huurtermijn - d.w.z. tot het moment van terugkomst van het gehuurde bij Something Extra - volledig aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van het gehuurde.

De huurder is gehouden het gehuurde binnen de afgesproken termijn bij Something Extra of het afgesproken adres te doen terug bezorgen. Bij beschadiging c.q. vermissing van het gehuurde worden - zulks ter beoordeling van Something Extra- reparatiekosten c.q. vervangingskosten in rekening gebracht. Vervangingskosten op basis van de nieuwwaarde.

Het is niet toegestaan het gehuurde door te verhuren c.q. door te lenen aan derden.
Tenzij hierboven anders beschreven, geldt hetgeen in het Burgerlijk Wetboek en andere regels t.a.v. de huurovereenkomst is geregeld.

Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Bevoegd is bij uitsluiting de rechtbank te Amsterdam. Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 maart 2016.